Nieuws

Verlenging oudste kerncentrales? Les excuses sont faites pour s'en servir.

woensdag 10 september 2014
Verlenging oudste kerncentrales? Les excuses sont faites pour s'en servir.

Tussen de onderhandelaars voor de federale regering groeit er een consensus om de kerncentrales Doel I en Doel II langer open te houden. “Een ondoordachte keuze”, zeggen Karin Temmerman en Karin Jiroflee. “Het zijn net die oude centrales die de toegang tot ons elektriciteitsnet voor buitenlandse leveranciers blokkeren.”

sp.a wil vasthouden aan de wettelijk vastgelegde kernuitstap, niet alleen vanuit een duidelijke lange termijnvisie op energiebeleid maar ook om zo de weg vrij te maken voor de invoer van stroom in geval van tekorten. Karin Jiroflee duidt er ook op dat het langer openhouden van kerncentrales geen oplossing is voor de mogelijke tekorten die deze winter worden verwacht: “De sluiting van Doel I en II zijn pas voor na deze winter. Hier worden verschillende dossiers met elkaar vermengd om uiteindelijk de weg vrij te maken voor een verlenging. Les excuses sont faites pour s'en servir."

Vorige week werd in het parlement een hoorzitting gehouden waarbij een vertegenwoordiger van Elia, de beheerder van het  hoogspanningsnet, duidelijk aantoonde dat ons land relatief makkelijk  meer stroom kan invoeren vanuit Nederland. Op die manier kan het tekort aan productie in eigen land worden opgevangen. Gascentrales in Nederland kunnen relatief snel worden aangesloten op het net via de verbindingen die momenteel worden ...

lees verder